ข่าว / สำหรับสื่อ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ (BIBF) ครั้งที่ 18